Customer Review

September 19, 2017
看得出作品写得很早,贪污两百万就要吓死人了。记得这本书是拍成电视剧的,唐国强的齐书记,斯琴高娃的赵芬芳,记忆犹新。小说写的很真实,值得阅读。
0Comment Report abuse Permalink

Product Details

4.1 颗星,最多 5 颗星
4.1,满分5
9 买家评级
5 星
41%
4 星
43%
3 星 0% (0%) 0%
2 星
15%
1 星 0% (0%) 0%